Elnökválasztás 2018: Szavazás

2018.03.19 08:00 - 2018.03.23 15:30

Választási Bizottság    2018-02-26 06:00:00

elnök választás 2018 szavazás

Infók a szavazási időszakról a 2018-as DÖ elnökválasztásról.

A beosztás ide kattintva érhető el!

 

A szavazásra vonatkozó szabályok:

A választási bizottság és a jelöltek megfigyelőivel a szavazás héten minden osztálynak elviszi az urnát az osztályfőnöki órájára és biztosít érvényes szavazólapot minden diáknak.

A nyomtatott szavazólapokon az elnökjelöltek a kitöltött aláírásgyűjtő ívek leadásának sorrendjében szerepelnek egymás alatt, neveik mellett négyzettel és kérésük szerint az osztályuk jelölésével vagy egy szürkeárnyalatos illusztrációval, ami jelölt kampányát, mozgalmát, vagy a DÖ keretein belül működő pártját jelképezi. A szavazólapokat a DÖ vagy az iskola pecsétje hitelesíti.

A diákok a szavazólapon preferenciális sorrendbe állíthatják a jelölteket, az általuk legjobban támogatottat a legkisebb természetes számmal jelölve a jelölt neve melletti négyzetben. Érvénytelen az a szavazat, amelyet érvénytelen, vagy szabályellenesen leadott szavazólapon adtak le. Ha egy érvényes és szabályosan leadott szavazólapon egyértelműen értelmezhető preferenciális sorrend található (de pl. a választó nem minden jelöltet rangsorolt vagy egy számot kihagyott) azt érvényesnek kell tekinteni (az üresen hagyott szavazólap érvénytelen).

Választási Bizottság a szavazás utolsó napján megszámlálja a leadott szavazatokat. Először a szavazók első választása kerül megszámlálásra, és amennyiben egyik jelölt sem szerezte meg ezeknek több, mint a felét, a legkevesebb szavazattal rendelkező jelölt kiesik a versenyből és rá leadott szavazatokat arányosan elosztják a többi jelölt között, aszerint, hogy az adott jelöltre szavazók melyik, versenyben levő jelöltet választották következőnek a szavazólapokon (amelyik szavazólapon nem található következő preferencia, a rajta levő szavazat nem ruházódik át.). Ezt a folyamatot addig kell ismételni, amíg az egyik jelölt megszerzi a szavazatok többségét. A számlálás minden fordulójánál jegyzőkönyvbe kell venni a szavazás állását. Amennyiben több jelölt is van, amely a számlálás állása szerint ugyanannyi, a többi jelöltnél kevesebb szavazattal rendelkezik, egy körben ezek a jelöltek mind kiesnek a versenyből. Amennyiben csak kettő jelölt van versenyben és a számlálás végeredménye szerint egyenlő számú szavazattal rendelkeznek, a választás eredménytelen.

Ha a jelöltek száma kettő vagy kettőnél kevesebb, nincs preferenciális szavazás. Ebben az esetben a szavazólapon egy, és csak egy jelölt neve melletti négyzetbe tett két egymást metsző vonallal lehet.
A szavazás érvényes, ha a szavazásban részt vett a diákok legalább fele. A szavazás végeredménye a DÖ honlapján és facebook csoportjában kerül kihirdetésre.
Ha a diákok közötti szavazás érvénytelen vagy eredménytelen, a DÖ Elnökét a Parlament választja a meg az érvénytelenség vagy eredménytelenség kihirdetése utáni első olyan ülésen, amikor határozatképes.

Megjegyzések