A Diákönkormányzati Parlament

Diákönkormányzati Választások

Parlamenti választások

Képviselőválasztás - 2017 szeptember 1-7.

A Parlamentbe az osztályok és diákkörök delegaláhatnak képviselőket.

A képviselők feladatai

Ahhoz, hogy a Parlament hatékonyan működjen, a képviselőknek:
• Jelen kell lenniük az üléseken, vagy helyettest kell küldeniük. Az ülések nyíltak, így többen is mehetnek a képviselővel együtt, de csak képviselő (vagy egy helyettese) szavazhat. Várhatóan lesz legalább egy egyéjszakás DÖ tábor/hétvége az év során.
• Meg kell ismerniük a DÖ Alkotmányát és a további szabályokat, amelyek a munkájukat érintik.
A képviselők képviselőcsoportokat és bizottságokat alakíthatnak.
Az osztály az általa választott képviselőt bármikor visszahívhatja. A parlamenti képviselő és megbízott helyetteseinek megbízatása megszűnik, ha két hónapon keresztül nem vesznek részt a Parlament munkájában.

Az osztályok képviselőinek választása

Minden osztály egy képviselőt küld a Parlamentbe, de javasolt legalább egy helyettes kijelölése is (a helyetteseiket a képviselők választhatják ki, nem az osztályok, de a megválasztás feltételéhez lehet kötni, hogy ki legyen/ne legyen helyettese). Azon felül, hogy minden diák lehet képviselő, az osztályokra van bízva, hogyan választják ki őket (pl. nyílt/titkos szavazás). A legegyszerűbb lebonyolítás mellett a legigazságosabb eredményért javasolt, hogy minden diák akárhány jelöltre szavazhasson.

Az diákkörök képviselőinek választása

A diákkörök a diákok közötti támogatásuknak megfelelően küldhetnek képviselőket (ezek a képviselők egyenjogúak az osztályok által választott képviselőkkel és ugyanúgy helyettes(eke)t választhatnak). A választás módja a diákkörökre van bízva.
A diákkörök a képviselőket az aláírásgyűjtő ívekhez csatolt listán jelölik ki. Minden összegyűjtött 40 aláírás után a lista elejéről egy újabb képviselőt küld a diákkör a Parlamentbe (legalább 40 aláírás esetén a lista elején jelölt diákot, 80 után az első kettőt stb.).
Egy diák legfeljebb három diákkört támogathat, mindig az utolsó három aláírása érvényes (a lapok leadási időpontját nézve).

A jelölőlap és aláírásgyűjtő ív itt érhető el.

Vezető parlamenti tisztségviselők választása

A Parlament elnöke

A Parlament elnökét a Parlament választja meg alakuló ülésén vagy a hivatal ürededésese esetén, továbbá konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal bármikor leválthatja.

Parlamenti jegyzők

A jegyzőket a Parlament választja meg. Ha a Parlament nem választ jegyzőt, a kormány kötelessége gondoskodni jegyző jelenlétéről az üléseken.

Frakcióvezetők

A képviselőcsoportok vezetőiket maguk választják meg.

Bizottsági elnökök

Egy bizottság elnökét a bizottság megalakulásakor vagy a bizottsági elnöki hivatal üresedése esetén a Parlament választja meg.

Népszavazások

Szeretnéd, hogy egy kérdésben a diákok döntsenek? Nyújts be népszavazási kérdést az aláírásgyűjtés időszakában, és ha megszerzed a 80 aláírást, az elnökválasztás idején arról is szavazhat majd az Eötvös népe!
Népszavazás kezdeményezéséhez nem kell, hogy megfelelj az elnökjelöltség feltételeinek.
Az aláírásgyűjtő ívet itt letöltheted vagy elkérheted Baranyai tanár úrtól

DÖ Elnökválasztás 2017

Eredmény

Az elnökválasztás érvényes és eredményes volt, a DÖ következő Elnöke Szántai Valentin lett 378 szavazattal.

Jelölés (Aláírásgyűjtés) – február 13-24.

Az elnökjelöltségre pályázóknak 80 diák támogatását kellett megszerezniük az aláírásgyűjtő íven és legalább 3 parlamenti ülésen részt kellett venniük 2016 márciusa óta. (egy DÖ hétvége 2 ülésnek számított)
Az aláírásgyűjtő ív itt volt letölthető vagy a DÖ Patrónusánál, Baranyai tanár úrnál lehetett kérni, és neki kellett leadni a határidőig.

A jelölés időszaka alatt népszavazási kezdeményezéseket is lehetett leadni.

Kampány

Elnökjelöltek vitái

Az elnökjelöltek közös megegyezéssel a Választási Bizottság szervezésében egy vitát tartottak.

Szavazás – március 20-24.

A választási bizottság és a jelöltek megfigyelőivel a héten minden osztálynak elvitte az urnát az osztályfőnöki órájára és biztosított szavazócédulát minden diáknak.
Az szavazás végeredményét a DÖ Facebook csoportjában lett kihirdetve

Beiktatás – március 31.

A választást egy beiktatási ceremónia követett volna, ami a szavazési időszak kiterjesztése és a győztes jelölt miatt végül nem valósult meg. Szántai Valentin 2017. április 3-án beiktatás nélkül kezdte meg hivatali idejét.