DÖ Elnökválasztás 2018

Jelölés (Aláírásgyűjtés) - február 12-23.

Elnökjelölt lehet bármely diák, ha jelölését legalább 80 diák aláírásával támogatja. Az aláírásokat a jelölőlaphoz tartozó aláírásgyűjtő íven kell összegyűjteni.
A jelölési időszak végén a Választási Bizottság ellenőrzi a jelölőlapokat és aláírásokat, majd nyilvánosságra hozza a jelöltek hivatalos listáját. Az elnökjelöltté nyilvánított diákok jelölőlapját a Választási Bizottság elnöke és lehetőség szerint a DÖ Patrónusa aláírásukkal és pecséttel hitelesítik, majd digitalizálják. A jelölési időszakban beadott népszavazási sikeres kezdeményezések kérdéseiről az elnökválasztással egyidőben lesz szavazás. A jelölőlapot itt letöltheted.

Kampány

A kampány ideje az elnökválasztás kiírásától az utolsó szavazat leadásáig tart. Olyan teremben, ahol szavazás
zajlik, valamint a HÖKIben és a tanári társalgóban kampánycsend van. A kampány ideje alatt az elnökjelölteknek kötelességük programjuk, kampánystábjuk és azok ismertetése, akiket később a kormánytagok közé szándékoznak jelölni.
A kampánytevékenységek során az elnökjelölteknek és a kampánystáboknak tiszteletben kell tartaniuk vetélytársaik személyét, emberi méltóságát. Kampánytevékenységek lehetnek többek között de nem kizárólag: plakátok; tartalmak a DÖ honlapon; honlap; facebook oldal vagy esemény; kampányrendezvény (pl. fórum); kampányvideó.

Elnökjelöltek vitái

Az elnökjelöltek legalább egy vitát tartanak a Választási Bizottság szervezésében. A vita idejének meghatározásakor figyelembe kell venni az elnökjelöltek preferenciáit és törekedni kell arra, hogy a vita nagy nyilvánosság előtt (pl. nagyszünetben az udvaron vagy a büfénél) legyen megrendezve. A vitát pártatlan diáknak kell moderálnia, erre a feladatra a Választási Bizottság egy, a DÖ keretein belül pártként nem tevékenykedő diákkör (pl. vitakör, MUN-Club) vezetőit is felkéri, ha a DÖ munkájában aktív diák nem vállalja.

Szavazás - március 19-13.

A szavazás hetén a választási bizottság a jelöltek megfigyelőinek jelenlétében lehet szavazni. A diákok a szavazólapon preferenciális sorrendbe állíthatják a jelölteket, az általuk legjobban támogatottot a legkisebb természetes számmal jelölve.
Az szavazás végeredményét a Választási Bizottság hirdeti ki.

Beiktatás

Érvényes és eredményes elnökválasztás után a DÖ Elnökének megbízatása a diákok vagy a Parlament által megválasztott Elnök beiktatásával kezdődik, a választás eredményének kihirdetése után legkorábban egy héttel, legkésőbb egy hónappal.

A beiktatás nyilvános esemény, amelyen a DÖ leköszönő Elnöke átadja hivatalát a megválasztott Elnöknek pl. nagyszünetben az udvaron.

Népszavazások

Szeretnéd, hogy egy kérdésben a diákok döntsenek? Nyújts be népszavazási kérdést bármikor a Választási Bizottságnak, és ha megszerzed a 80 aláírást, az elnökválasztás idején arról is szavazhat majd az Eötvös népe!
Az aláírásgyűjtő ívet itt letöltheted vagy elkérheted Baranyai tanár úrtól.

Parlamenti választások

Képviselőválasztás - 2017 szeptember 1-7.

A Parlamentbe az osztályok és diákkörök delegaláhatnak képviselőket.

A képviselők feladatai

Ahhoz, hogy a Parlament hatékonyan működjen, a képviselőknek:
• Jelen kell lenniük az üléseken, vagy helyettest kell küldeniük. Az ülések nyíltak, így többen is mehetnek a képviselővel együtt, de csak képviselő (vagy egy helyettese) szavazhat. Várhatóan lesz legalább egy egyéjszakás DÖ tábor/hétvége az év során.
• Meg kell ismerniük a DÖ Alkotmányát és a további szabályokat, amelyek a munkájukat érintik.
A képviselők képviselőcsoportokat és bizottságokat alakíthatnak.
Az osztály az általa választott képviselőt bármikor visszahívhatja. A parlamenti képviselő és megbízott helyetteseinek megbízatása megszűnik, ha két hónapon keresztül nem vesznek részt a Parlament munkájában.

Az osztályok képviselőinek választása

Minden osztály egy képviselőt küld a Parlamentbe, de javasolt legalább egy helyettes kijelölése is (a helyetteseiket a képviselők választhatják ki, nem az osztályok, de a megválasztás feltételéhez lehet kötni, hogy ki legyen/ne legyen helyettese). Azon felül, hogy minden diák lehet képviselő, az osztályokra van bízva, hogyan választják ki őket (pl. nyílt/titkos szavazás). A legegyszerűbb lebonyolítás mellett a legigazságosabb eredményért javasolt, hogy minden diák akárhány jelöltre szavazhasson.

Az diákkörök képviselőinek választása

A diákkörök a diákok közötti támogatásuknak megfelelően küldhetnek képviselőket (ezek a képviselők egyenjogúak az osztályok által választott képviselőkkel és ugyanúgy helyettes(eke)t választhatnak). A választás módja a diákkörökre van bízva.
A diákkörök a képviselőket az aláírásgyűjtő ívekhez csatolt listán jelölik ki. Minden összegyűjtött 40 aláírás után a lista elejéről egy újabb képviselőt küld a diákkör a Parlamentbe (legalább 40 aláírás esetén a lista elején jelölt diákot, 80 után az első kettőt stb.).
Egy diák legfeljebb három diákkört támogathat, mindig az utolsó három aláírása érvényes (a lapok leadási időpontját nézve).

A jelölőlap és aláírásgyűjtő ív itt érhető el.

Vezető parlamenti tisztségviselők választása

A Parlament elnöke

A Parlament elnökét a Parlament választja meg alakuló ülésén vagy a hivatal ürededésese esetén, továbbá konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal bármikor leválthatja.

Parlamenti jegyzők

A jegyzőket a Parlament választja meg. Ha a Parlament nem választ jegyzőt, a kormány kötelessége gondoskodni jegyző jelenlétéről az üléseken.

Frakcióvezetők

A képviselőcsoportok vezetőiket maguk választják meg.

Bizottsági elnökök

Egy bizottság elnökét a bizottság megalakulásakor vagy a bizottsági elnöki hivatal üresedése esetén a Parlament választja meg.