A Diákönkormányzat történelme

53 év

A DÖ történelméről nagyon kevés információnk van. Ez az oldal azért is készült, hogy amit mégis tudunk, az elérhető legyen minden Eötvös-diáknak. A történet 1964-ben kezdődik, legalábbis az az ejg.hu és a wikipédia szerint, így az 53. évi DÖ Parlament lett az előző évi képviselők testülete. Figyelem! Ez az oldal hiányos, téves vagy pontatalan lehet.

2017

A kezdetek

Idézet iskolánk honlapjáról:

A tanulók érdekvédelmének kezdetét jelentette, amikor 1964-ben az Eötvös napok keretében a KISZ szervezésében megtartották az első diákparlamentet. A hetvenes és nyolcvanas években is megmaradt ez a fórum, s az iskolai újság beszámolói szerint a beszélgetés és vita egyre oldottabb légkörben zajlott. Előkerültek mind a kis (köpeny, szünetek, dohányzás, R-Gárda), mind a nagy (iskolai légkör, a KISZ szerepe, a diákság érdekképviselete) témák is, de a lényeg az volt, hogy a diákság tanulta a vitatkozást mind társaival, mind tanáraival, sőt az igazgatóval is, aki mindig részt vett a parlamenten.

Így írt erről iskolánk évkönyve 1968-ban: „A problémák őszinte felvetése biztosítja a tanár és a diák közötti kapcsolatok jobb megteremtését. Ez a forma jó lehetőséget nyújt a bírálat, önbírálat gyakorlására, a KISZ tagság véleményének, javaslatainak meghallgatására. A Végrehajtó Bizottságnak is állandóan fejlesztenie kell munkamódszerét. A tagság jobb tájékoztatást, szigorúbb ellenőrzést, közvetlen irányítást vár.” Az iskolai Diákönkormányzat, bár az oktatási törvény csak 1987 szeptemberétől tette lehetővé ilyen szervezetek létrehozását, már a tanév elején megalakult, s ezzel egyike lett az ország első középiskolai DÖ-inek. A szervezetbe minden osztály és minden öntevékeny diákkör küldhetett egy-egy képviselőt, és kezdetben a KISZ Bizottság is delegálhatott egy tagot. Az önkormányzat kettős feladata a diákság érdekeinek és jogainak képviselete, és a diákprogramok megszervezése és lebonyolítása volt. Az első feladatkörnek jobbára csak a kétezres évektől kezdve felel meg, hiszen ekkor alakult meg a Diákkormány, és a Diákparlament sem évente ülésezik, hanem havonta tart megbeszéléseket.

1989-2010

Patronáló tanárok

Akikről tudjuk, hogy voltak DÖ patronáló tanárok:
  • Somfai Zsuzsanna
  • Moss László
  • Sas Tamás
  • Feke Zsolt
  • Tar Imre
  • Baranyai Balázs

2011-2017

Az évtized kezdetén a DÖ Elnöke Gere Csilla volt. Ekkoriban a DÖ-nek volt egy honlapja, ugyanitt, az e5vosdo.hu-n fórummal, ám a honlap inkább információkat, elérhetőségeket tartalmazott, mint naprakész híreket. Amely dokumentumok a DÖ Archívumába nem Baranyai Balázs DÖ Patrónus révén kerültek be, innen származnak. 2011-ben az új köznevelési törvény elvette a diákönkormányzat egyetértési jogát a Házirend és iskolai SzMSz elfogadásánál, ettől kezdve csak véleményezési joga lett.

A 2011/12-es tanévből nincs a DÖ Archívumban dokumentum, azonban azt tudjuk, hogy a DÖ facebook csoport ekkor alakult meg. A honlap és a facebook oldal ezután inaktív lett. A következő tanévből, a Weidinger-Árpási kormány idejéről már a DÖ dropboxában maradtak meg dokumentumok. Jelenleg (2017/18-as tanév) két osztály van, akik emlékezhetnek erre az időszakra, és még az Eötvösbe járnak.

A 2013/14-es tanév nagy része Szollár Bálint DÖ elnöksége. Az ESZP (Eötvös Szoszialista Párt) idején voltak gólyák a mostani a Kammermann-kampány/kormány alapító tagjai, valamint Szántai Valentin DÖ elnök és kormányának néhány tagjai (köztük Szeip Máté DÖ Alelnök). Szoszi jellegzetes "Ahoy, E5vös!" beköszönése facebookon, az Eötvös 200 flashmob, az Eötvös Napok és más programok újra népszerűvé tették a DÖ-t, aminek kormánya azóta sem büszkélkedhetett egyszerre annyi taggal. A Szollár-kormány híre más iskolákba is eljutott és a kapcsolat újraéledt a Fazekassal, a Radnótival, valamint az Apáczaival és a Veres Pálnéval. A Szollár-kormány indította a Bronzbagoly diákblogot, ahol az elnökválasztásról is jelentek meg cikkek. Az elnökválasztás előtt a kormány beterjesztett egy kisebb alkotmánymódosító javaslatot is, amit a Parlament (50. évi, ám ekkor még nem volt számontartva) megszavazott. Az első hátrahagyott emailek a DÖ google fiókjában is Szoszi elnökségéből maradtak meg, bár az vélhetően korábban is létezett.

A 2014/15-ös tanévben a DÖ elnök Tóth Bori, volt R-Gárda vezető volt.

Parlamentek

2016 előtt a Parlament a DÖ egésze volt és annak elnökségét/adminisztrációját nevezték kormánynak. Az 53. évi Parlament ideje alatt az új DÖ Alkotmány pontjai alapján lassan a gyakorlatban is átalakult a DÖ. Kattints a képekre, hogy egy adott év Parlamentjéről többet megtudhass. A 2016. év előtti időkről ezek alatt olvashatsz.

Korábbi parlamentek

A DÖ parlament vagy diákparlament(kisbetűvel) a mai napig a plenáris ülésekre használt, lényegesen egyszerűbb kifejezés. A 2016-os alkotmánymódosítások előtt az egyik gyakran használt szinonímája a DÖ gyűlés volt, bár a DÖ Parlament (nagybetűvel) előtte is létezett, mint testület. Az ejg.hu és a wikipédia szerint az első diákparlamentet 1964-ben tartott, így innen számítjuk az azóta összehívott parlamenteket. Ez a DÖ első 25 évében tudomásunk szerint pontosan az jelentette, hogy évente egy parlament (ülés és testület) volt (vagyis egy mai diákfórumnak feleltek meg). A Parlament, mint testület az első Diákalkotmány idején már a képviselők rendszeresen ülésező közösségét jelentette. Ekkoriban Diákkormány (vagy DÖ vezetőség) néven működött a Parlament "végrehajtó ága". A Parlament de facto házelnöke a mindenkori DÖ elnök volt, az adminisztrációs teendőkért az erre kijelölt kormánytagok feleltek.

Fejlesztés alatt - Táborok, vita, üléstermek, ütemterv, jogok

Kormányok

Fejlesztés alatt