DÖ képviselőválasztás 2017

DÖ Parlament   

képviselő választás 2017 Parlament Alkotmány Google drive jelölés diákkör osztály

Íme az általános tájékoztató ami az osztálytermekbe is kikerült és az osztályfőnökök is megkapták.

A képviselők feladatai

Ahhoz, hogy a Parlament hatékonyan működjen, a képviselőknek:

  • Jelen kell lenniük az üléseken, vagy helyettest kell küldeniük. Az ülések nyíltak, így többen is mehetnek a képviselővel együtt, de csak képviselő (vagy egy helyettese) szavazhat. Várhatóan lesz legalább egy egyéjszakás DÖ tábor/hétvége az év során.
  • Meg kell ismerniük a DÖ Alkotmányát és a további szabályokat, amelyek a munkájukat érintik.

A képviselők képviselőcsoportokat és bizottságokat alakíthatnak.

Az osztály az általa választott képviselőt bármikor visszahívhatja. A parlamenti képviselő és megbízott helyetteseinek megbízatása megszűnik, ha két hónapon keresztül nem vesznek részt a Parlament munkájában.

Az osztályok képviselőinek választása

Minden osztály egy képviselőt küld a Parlamentbe, de javasolt legalább egy helyettes kijelölése is (a helyetteseiket a képviselők választhatják ki, nem az osztályok, de a megválasztás feltételéhez lehet kötni, hogy ki legyen/ne legyen helyettese). Azon felül, hogy minden diák lehet képviselő, az osztályokra van bízva, hogyan választják ki őket (pl. nyílt/titkos szavazás). A legegyszerűbb lebonyolítás mellett a legigazságosabb eredményért javasolt, hogy minden diák akárhány jelöltre szavazhasson.

Az diákkörök képviselőinek választása

A diákkörök a diákok közötti támogatásuknak megfelelően küldhetnek képviselőket (ezek a képviselők egyenjogúak az osztályok által választott képviselőkkel és ugyanúgy helyettes(eke)t választhatnak). A választás módja a diákkörökre van bízva.

A diákkörök a képviselőket az aláírásgyűjtő ívekhez csatolt listán jelölik ki. Minden összegyűjtött 40 aláírás után a lista elejéről egy újabb képviselőt küld a diákkör a Parlamentbe (legalább 40 aláírás esetén a lista elején jelölt diákot, 80 után az első kettőt stb.).

Egy diák legfeljebb három diákkört támogathat, mindig az utolsó három aláírása érvényes (a lapok leadási időpontját nézve).

*A Házirendnek megfelelően a DÖ olyan (a tanulással, kultúrával, valamint az iskola életével összefüggő tevékenységű) diákcsoportotokat tekint diákkörnek, amelynek legalább 12 diák tagja és az igazgatóság tud a létezéséről.

 

Az jelölőlap és aláírásgyűjtő ív diákköröknek itt érhető el.

 

A szeptember 1-én, az osztályfőnöki órák alatt megválasztott képviselőket és minden érdeklődőt várunk órák után a HÖKI-ben egy informális megbeszélésre.

Kérjük a megválasztott képviselőket, hogy szeptember 7-ig jelezzék egy, a DÖ-nek küldött emailben vagy Baranyai Balázs DÖ patronáló tanár úrnál, hogy osztályképviselővé választották.

 

Kapcsolat

Email címek: e5vosdo@gmail.com ; do@e5vos.hu

A DÖ facebook oldala: https://www.facebook.com/e5vosdo

Nyílt DÖ facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/E5vosDO

Régi (http) kommentek