Képviselők

Adatok feltöltése folyamatban. Figyelem! A tisztségviselők megjelenítésének rendszere fejlesztés alatt áll, hiák előfordulhatnak, a rendszer még nincs mobilra optimalizálva Teszt: A Parlament jelenleg 35 képviselőből áll.

Képviselőcsoportok (Pártfrakciók)

A képviselők képviselőcsoportokat alakíthatnak. A képviselőcsoportokat a frakcióvezetők képviselik a Házbizottságban.

Jelenlegi képviselőcsoportok

  • Kimpárt frakció (5 képviselő)
  • - frakcióvezető: Kim Levente
  • ENF frakció (4 képviselő)
  • - ügyvivő: Bacsó Zétény

Vezetés és a parlamenti adminisztráció

Elnökség

A Parlamentet a DÖ többi szerve előtt a Parlament elnöke (Házelnök) képviseli. Általában a Házelnök hívja össze és vezeti a plenáris üléseket a Házbizottsággal való konzultáció után. A Parlamenti Elnökség a Házelnökből és az általa kijelölt alelnökökből (köztük a Háznagyból) áll, akik helyettesíthetik ülésvezető elnökként. A Házelnök felel az ülések előkészítéséért, amiben az adminisztráció többi tagja és a Házbizottság segíti.

Jegyzők

A Parlament jegyzői felelnek az ülések hivatalos jegyzőkönyvének és jelenléti ívének elkészüléséért. Lehetnek kormánypárti, ellenzéki és független jegyzők is, de a hivatalos jegyzőkönyvek formai követelményeit a Házelnök határozza meg. Ha a Parlament nem választ jegyzőt, a kormánynak kötelessége kijelölni egy jegyzőt, ez gyakran a Házelnök javaslatára történik.

Házbizottság, frakcióvezetők

A Házbizottság egy különleges parlamenti bizottság, amely a Parlament működésével folgalkozik és a Parlament elnökének ad tanácsokat. A Házbizottságnak tagjai a Parlament elnöke és alelnökei, a parlamenti jegyzők, a frakcióvezetők (képviselőcsoportok vezetői) és a bizottsági elnökök.

Adminisztratív segítők

Az ülések előkészítésében és vezetésében a Házelnöknek és a Házbizottságnak adminisztratív asszisztensek nyújtanak nagy segítségét. Az adminisztratív asszisztenseket a Házelnök kéri fel vagy választja ki a jelentkezők közül.

Bizottságok

Fejlesztés alatt

Az idei Parlament alakuló ülésén 6 bizottság alakításáról határozott, ezek a következőek: Jogi, Költségvetési, Külügyi, Modern Iskola / Modern Oktatás, Sport, Zöld.

Ülések és döntéshozás

Fejlesztés alatt