Eötvös születésnapi előadás

2018.01.16 16:00 - 2018.01.16 16:00

DÖ Kormány    2018-01-12 15:07:07

igazgató Eötvös előadás születésnap

Iskolánk története a fegyelmezés tükrében-Születésnapi visszamlékezés

1854. január 13. péntek (Anthony Foss harmónika szabadalmának bejegyzési napja)
A Leo Thun báró kultuszminiszter ideje alatt a pest-budai reálértelmiség képzésére létesített pesti Realschule tantestületének első értekezlete.

Egy darabka- méghozzá elég hétköznapi, ami annyit tesz jelentős- az iskola történetéből. A diákokéból és a tanárokéból. Hogyan rosszalkodtak elődeink? Mi számított a legpompásabb diákcsínynek? És persze, mivel jutalmazták a kihágásokat a pedagógusok? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattok választ a jövő héten.
Az Eötvös164. születésnapja alkalmából január 16-án kedden Moss László igazgató úr előadást tart a díszteremben 15:30-as kezdettel. A 150. éves jubileumra tekintélyes anyagot és jártasságot gyűjtő Moss tanár úr 45 perces ismertetővel teszi emlékezetessé ezt a szép napot. Igény, és kérdések jelenléte szerint az esemény elhúzódhat.

 

Addig is egy kis ízelítő:

  „Elnöklő igazgató előadja, hogy fent nevezett tanuló az elmúlt szerdán tartott francia órán Györök Leó tanárt előadás közben hanghordozásban és szavakban fennhangon gúnyolólag utánozta, miáltal nemcsak a tanítás menetét gátolta, hanem az egész osztályt hangos kacagásra fakasztotta. Eljárásáért a tanár a tanítási óráról rögtön kiutasította, s egyszersmind kijelentette az osztály előtt, hogy addig meg ne jelenjék, míg szüleivel el nem intézte az ügyet.”  (jegyzőkönyv, 1888)

  „A tanári testület biztos tudomást szerezett arról, hogy nevezett tanuló mély erkölcsi süllyedésben van, s elhatározta, hogy így, mint az egész osztályra és a tanuló ifjúságra egyaránt veszélyes azonnal eltávolítandó. H. Kálmán ugyanis erkölcstelen rajzokat mutogatott s más erkölcstelen dolgokat mívelt, s utánzásra rossz példát is nyújtott több tanulónak.” (értekezleti jegyzőkönyv, 1878)

 

 „Tegnap délután két óra előtt sajnos verekedésben volt része néhány reáltanodai növendékünknek. A verekedés köztük és egy iparos inas között az Erzsébet tértől a Gránátos utcáig húzódott, amennyiben egymást ingerkedve üldözve, egymás elől futva csak itt ért véget. Megtettem minden intézkedést, hogy valamennyi résztvevőt kiderítsem, s a további botránynak elejét vegyem.” (értekezleti jegyzőkönyv, 1880)

Megjegyzések