A nagy DÖ-felmérés - Eredmények

Jogi bizottság    2020-01-23 22:09:24

Jog érdekképviselet

Kedves Diákok!

Bizonyára sokan láthattátok, hogy a Diákönkormányzat Jogi Bizottsága felmérést végzett a DÖ-vel kapcsolatos véleményetekről, javaslataitokról, kérdéseidről. Az elmúlt másfél hétben ennek a kérdőívnek a kiértékelésén dolgoztunk, és most megosztjuk az eredményeket, főbb következtetéseket veletek is. Ez nagyban segít nekünk, és különösen a jelenlegi és a következő DÖ Kormánynak, hogy a ti igényeiteknek megfelelően végezze szervezési és képviseleti munkáját.

A felmérés három részből, összesen 18 kérdésből állt. A kérdőívet először a közös Facebook-csoporton keresztül osztottuk meg a veletek, ekkor körülbelül 30-40 kitöltés érkezett. Néhány nappal később személyesen is elküldtük a diákok iskolai elektronikus levelezési címére, majd a részvétel két nap alatt több mint a duplájára nőtt. A kitöltést egy hét után, 114 válasznál zártuk, mely közel minden nyolcadik iskolapolgár véleményét lefedi. Az első indirekt következtetésünk tehát: az iskolai ímélt a diákok jelentős része gyakrabban nézi és könnyebben éri el, mint a diákönkormányzati közösségi médiát.

A DÖ népszerűsége

A kutatás első szakaszában azt vizsgáltuk, hogy mennyiben vettetek és vesztek részt az benneteket képviselő szervezet munkájában, hogyan, és mi motiválná erre őket a továbbiakban. A megkérdezettek 29%-a igennel válaszolt, míg 71%-uk még nem vett részt semmilyen szervezési vagy érdekképviseleti tevékenységben. Az egyéni fakultatív kérdésre válaszadók közül (33) 20-an képviselőként vettek részt, ez a legnépszerűbb tevékenységkör – számát tekintve a valóságban is ez teszi ki a DÖ-ben részt vevő diákok döntő többségét. Ezek közül ketten jelezték, hogy az éves DÖ-hétvégén is részt vettek. 6 ember valamely bizottság tagja volt régen vagy most, 3-an valamely programot szerveztek. Ez a szám meglepően alacsony tekintve, hogy a DÖ-s programok jelentős része nem a Kormány, hanem az osztályok által szerveződik. 6-an vállaltak (parlamenti vagy végrehajtói) vezetői szerepet a DÖ életében.

36-an válaszoltatok arra a fakultatív kérdésre, hogy mi motiválná őket további részvételre. A válaszadók egyharmada semmilyen motiváció hatására nem venne részt a DÖ munkájában. 36% azt szeretné, ha a DÖ-ben belső változások mennének végbe, és/vagy hatékonyabb kommunikáció történne a diákok felé a tevékenységekről és az elért eredményekről. Csupán 8% tartja kevésnek azt, amit összességében a DÖ felétek nyújt, és vár több konkrét eredményt ahhoz, hogy ő is részt vegyen benne. További 22% pedig akkor venne részt, ha az ő saját érdeklődési körébe tartozó programokban tudna részt venni – itt az informatikától kezdve zenei eseményekig mindenféle ötlet említésre került. Érdemes tehát erről további felméréseket végezi a későbbiekben, ha a diákok jelentős, eddig be nem vont részét el szeretnénk érni.

A diákok 53%-a szerint emellett egyféle iskolapolgári kötelezettségnek számít a DÖ munkájában való részvétel, valamilyen módon. Emellett a relatív többség szerint (23%) kifejezetten menő dolog DÖ-snek lenni (a többségnek, 57%, ez a kérdés közömbös volt). Ezt azért is különösen érdemes észben tartanunk, mert az elmúlt évek kampányai során többször is felmerült, hogy a DÖ általánosan negatív megítéléssel bír, sőt egyenesen gáz részt venni annak munkájában. Ezt tehát, pontosabban az utóbbit biztosan, a közvélemény egyáltalán nem támasztja alá. Érdemes lehet tehát elgondolkodni azon, hogyan lehet az átlag diákot kisebb feladatokkal bevonni a diákönkormányzati tevékenységekbe - melyekhez nemcsak kedvük, de idejük és energiájuk is lehet, és amellyel egyénenként is hozzájárulhatnak a diákélet szebbé tételéhez.

A következőkben azt kérdeztük tőletek, mit gondoltok, mi a DÖ legfőbb célja, feladata. Bár többször is szóba került már az elmúlt évek során, gyakorlati szinten a DÖ egyáltalán nem látja a diákok érdekeinek képviseletét, hanem inkább a közösségépítés programszervezői oldalára teszi a hangsúlyt. Ezt a válaszadók véleménye is alátámasztja: 51%-uk szerint a programszervezés a DÖ elsődleges feladata. Az érdekképviselet csak a második helyen jár 25%-kal, míg a többi válaszadó nem tudott érdemi véleményt megfogalmazni a kérdésben. A Bizottság véleménye alapján nem lehet elhanyagolni egyiket sem, erre érdemes tudatos hangsúlyt fektetni az elkövetkező évek során.

Az idei év

Ezután felmértük, mennyire voltatok, vagytok elégedettek az iskola legnagyobb volumenű programjaival, az általános érdekképviselettel és a közösségépítéssel. Alapvető megfigyelésként szögezzük le, hogy a válaszadók közül viszonylag sokan nem rendelkeznek különösen sarkos véleménnyel az iskola történéseit illetően, ami egyrészt megnyugvással töltheti el azokat, akiknek a hatáskörébe ezek a feladatok tartoznak, de ugyanakkor fejlődésre ösztönzi az utánuk következőket, hisz sokan nem tudták egyértelműen azt mondani, hogy nekik az adott dolog “Tetszik.”

Az E5vös-napokról általában pozitívan vélekedtetek (körülbelül 60%), de említésre méltó, hogy 25%-otoknek inkább nem tetszett az egész E5N. Arra a kérdésre, hogy mit változtatnátok rajta, számos kiváló ötlet érkezett. Általánosan elmondható, hogy a diákság kifogásolja a szervezés minőségét, összeszedettségét, illetve több program meghirdetését és a meglévők kisebb mértékű átcsoportosítását szorgalmazza. Szintén kiemeltétek, hogy ehhez elengedhetetlen az osztályok nagyobb mértékű bevonása, hamarabbi értesítése stb. Az előadásokról sok pozitív visszajelzést kaptunk, de általános igény azok téma szerinti csoportosítása a jövőben. (Ezt alátámasztom - a gyilkos robotok megállítása közben sok más jóból kimaradtam - a szerk.)

A Gólyabál és a 12 órás foci többségében egyértelműen tetszett a diákoknak (az előbbi több mint 60, utóbbi 40%,), míg a Ki mit tud?-ról a válaszadók pontosan 50%-a nem tudott egyértelmű állást megfogalmazni. Egy tanács - jövőre menjetek el. ;) A kedvenc programunk egyértelműen a Szaloncukorküldés (ld. Mikulás), a kitöltők közel felének nagyon is tetszett, tehát a program jelentős támogatottságot élvez. Az érdekképviseletet a válaszadók többnyire nem negatívan értékelték, sokkal inkább közömbösen - tekintve, hogy (még) nincs érdekképviselet. A közösségépítésről, mint a diákokat képviselő szerv feladatköréről kivételesen inkább negatív volt a vélekedés, mint pozitív (37-32 arányban).

 

A válaszadók 88%-a nem járt még Vitakörön (amelyet Bacsó Zétény tett közismertté többszöri szervezésével), sokan azért, mert nem érdeklődtek iránta vagy nem volt elég idejük, mások pedig még nem is hallottak róla. Ennek fényében érdemes tehát a jövőben átgondolnia a DÖ-nek, milyen módon kommunikál, és új módszereket, stratégiát kidolgoznia erre vonatkozóan.

Ez azért is lesz szükséges lépés a jövő évben, mert sokan nem ismeritek azokat, akik a háttérben vagy nyilvánosan is értetek dolgoznak. Míg Bocó (az elnök) nevét a válaszadók 73%-a ismerte, az alelnök nevét (aki hivatalosan Zétény, gyakorlatban Endrével együtt látják el, így mindkettőt érvényesnek tekintettük) már csak 34%, a szeptemberben hivatalba lépett Patrikot pedig csak 13-an (11%) ismerték. (Ismerjétek meg, jó arc! :) - a szerk.) A válaszadók 32%-a olvasta a DÖ Alkotmányát, mely az egész működését összefoglalja, vagy bármely más dokumentumát, míg 68%-uk egyáltalán nem látta ezeket. Ez nem jelenti, hogy a diákok érdeklődésben vagy felelős állampolgári viselkedésben hiányt szenvednének, sokkal inkább a kommunikáció, a diákság és a DÖ közötti mindennapi kapcsolat hiányára vezethető vissza.

Számos nagyszerű programötletet kaptunk tőletek, ezek többnyire olyan kisebb eseményeket tartalmaznak, melyekre egy elfoglalt és “leharcolt” diák is könnyen rá tud szánni egy kis időt a délutánjából, cserében jobb hangulatban, motiváltabban távozik. Általános megfigyelés, hogy nagyobb, átfogóbb projektek helyett a diákság kisebb és gyakrabban érkező szervezéseket vár a DÖ-től, mely egyébként a szintén elfoglalt DÖ-söknek is érdekében áll.

Következtetés

Az eredmények fényében megállapíthatjuk, hogy a diákok egy jelentős része érdeklődik a DÖ iránt, de részvételét akadályozzák az időhiány mellett a DÖ jól látható, belső szervezeti dilemmái, valamint a megfelelő tájékoztatás és lelkesítés hiánya is. Bízunk benne, hogy az elkövetkező kormány megoldást fog javasolni ezekre a problémákra, és elindít olyan folyamatokat, melyekre évek óta várunk, és amelyek ha egyszer, elindulnak, hosszú távú sikereket hozhatnak el a DÖ és a diákság számára is.

 

Katona Illés László 11.F és a Jogi Bizottság

Megjegyzések