A Diákönkormányzatról laikusoknak

Mi az a DÖ?

Elnökök, alelnökök, parlament, kormány, felügyelőbizottság, választási bizottság, parlamenti bizottságok, képviselőcsoportok, frakcióvezetők, jegyzők, stb... nem meglepő, ha elsőre valaki nem tud kiigazodni a DÖ működésén. De szerencsére ebben az ismertetőben alapoktól kezdve mutatjuk be mindezt.

A DÖ, avagy Eötvös DÖ az Eötvös József Gimnázium Diákönkormányzata. Más iskolában gyakran DÖK (vagy ID) néven működik hasonló szervezet. Az Eötvös DÖ működik hivatalosan a intézményi diákönkormányzatként, így vannak bizonyos jogai a köznevelési törvény szerint és támogatásban részesül. A DÖ működését önállóan szabályozza, a legfontosabb szabályokat a DÖ Alkotmánya (hivatalosan Szervezeti és Működési Szabályzata) rögíti, ennek kell megfelelnie minden más szabályozásnak.

A diákönkormányzatokról

Mit csinál pontosan egy diákönkormányzat és milyen szabályok vonatkoznak rá? A diákönkormányzat alapvetően egy tanulói érdekképviseleti szervzezet egy iskolán belül. Ezen felül, vagy inkább ennek részeként gyakran szervez programokat, élénkéti a diákéletet és lehetőséget biztosít a demokrácia és vita gyakorlására, úgy, hogy annak eredménye is lehet (ahogy az Eötvösben is).

Milyen jogokkal rendelkezik egy diákönkormányzat?

Az legfelsőbb szintű hatályos jogszabály, ami Magyarországon a diákönkormányzat jogairól is szól, az a köznevelési törvény (2011).

További jogok EMMI rendeletben vannak garantálva a diákönkormányzatoknak, mint például egyetértési jog az intézményben üzemelő élelmiszer-árusító üzlet nyitvatartási rendjének és az áruautomata működtetési időszakának meghatározásához. A diákönkormányzatnak joga legalább egy olyan nap programának meghatározása, ami tanítási nap lenne.

Ezen felül az iskolai SzMSz (Szervezeti és Működési Szabályzat), Házirend és a Pedagógia Program további jogokat biztosíthat a diákönkormányzatoknak és ezekben rögzíti, hogy hogy milyen létesítményeket, pénzügyi támogatást és eszközöket biztosít a hivatalos intézményi diákönkormányzatnak.

Hogyan működik általában diákönkormányzat?

A legtöbb iskolában a diákönkormányzat úgy működik, hogy van egy választott képviselőtestület, amely rendszeresen ülésezik az iskola ügyeinek megvitatására. Van egy, vagy több elnöke, jegyzője és további adminisztratív személyzete, akiket vagy a képviselőtestület vagy a diákság választ. Változó, hogy a képviseleti demokrácia mellett mennyire van jelen a közvetlen demokrácia. Általában utóbbihoz a legközelebb a diákközgyűlés alkalmával kerül, ám ez is másképp zajlik különböző intézményekben. A diákönkormányzatokat törvényi kötelezettség szerint egy-egy tanár segíti.

Hogyan működik mindez az Eötvösben?

Az Eötvösben a DÖ hasonlóan működik, mint egy országos kormányzat. Megvannak a maga hatmalmi ágai, ezekhez tartozó szervei, választott és kinevezett tisztségviselői. A DÖ érvényesíti a diákönkormányzati jogait, foglalkozik a diákélet javításával, megszervezi az Eötvös Napokat és más éves programokat és tanár-diák konfliktusokat kezel.

A diákközgyűlés az Eötvösben Diákfórum néven fut. A diákok között a DÖ népszavazást tarthat egy adott kérdésben.

Az iskolai SzMSz és Házirend a DÖ-nek sok lehetőséget biztosítanak, például a volt Hőközpont (HÖKI) állandó használatát.

A DÖ szervezete

A DÖ szervei a három hatalmi ág szerint vannak felosztva: a Parlament a legfőbb döntéshozó testület, a kormány az elsődleges végrehajtó, a Felügyelőbizottság pedig egy alkotmánybíróságnak és legfelsőbb bíróságnak felel meg (az Eötvösben nincs Iskolabíróság). Ezen felül vannak még külön jogai a DÖ Elnökének és a DÖ Alelnökének, továbbá a választásokat a DÖ Választási Bizottsága felügyeli.

A Parlament

A DÖ Parlament a diákságot képviselve hoz a DÖ nevében döntéseket és határozatokat. Az egykamarás testület szavazó tagjai a képviselők, akiket osztályok, illetve diákkörök választanak általános esetben szeptemberben. A képviselők (általában) pártvonalak mentén képviselőcsoportokba tömörülhetnek és parlamenti bizottságok munkájában vehetnek részt. A Parlamentet a DÖ többi szerve előtt a Parlament elnöke, avagy a Házelnök képviseli.

A Kormány

A kormány a DÖ elsődleges végrehajtó szerve. Tagjai a kormánytagok, akiket a DÖ Elnöke, Alelnöke vagy a Parlament nevezhet ki és vezetője a DÖ Elnöke vagy az általa megbízott diák. A kormány működését maga határozza meg a felsőbb szabályozásoknak megfelelően. Hagyományosan minisztériumok alakulnak, különböző feladatkörökkel, pl. Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium stb.

A Felügyelőbizottság

Az Etikai és Felügyelőbizottság (teljes nevén) felügyeli a többi szervét és súlyos alkotmányos, etikai vétségek, szabályszegések ellen lép fel. A testület 3 tagból áll, akit három különbözőféleképpen választanak és kétharmados többséggel hozza meg álláspontját.

A Választási Bizottság

A Választási Bizottság gondoskodik a választások lebonyolításáról és tisztsaságáról. A bizottság elnökét a Parlament választja meg egy olyan diák személyében, aki pártatlanul be tudja tölteni ezt a pozíciót.

A DÖ Elnöke

A DÖ Elnöke az egész DÖ vezetője, ezen felül a kormány tagja (és alapesetben vezetője). Egy köztársasági elnökhöz hasonlóan vannak külön jogai és ceremóniális feladatai is. A DÖ Elnökét a diákság évente (alapesetben február-márciusban) választja meg.

A DÖ Alelnöke

A DÖ Alelnöke a kormány tagja és Kormányzók Tanácsának vezetője. Az Alelnököt az Elnök jelöli (elsősorban az elnökválasztás után, beiktatása előtt) és a Parlament választja meg.

A DÖ Patrónusa

A DÖ működését egy patronáló tanár segíti, akit az iskola igazatója nevez ki a felsőbb szabályozásoknak megfelelően pályázat után.

Események

A DÖ szervei a három hatalmi ág szerint vannak felosztva: a Parlament a legfőbb döntéshozó testület, a kormány az elsődleges végrehajtó, a Felügyelőbizottság pedig egy alkotmánybíróságnak és legfelsőbb bíróságnak felel meg (az Eötvösben nincs Iskolabíróság). Ezen felül vannak még külön jogai a DÖ Elnökének és a DÖ Alelnökének, továbbá a választásokat a DÖ Választási Bizottsága felügyeli.

Eötvös Napok

Az Eötvös Napok a Diákönkormányzat által szervezett legnagyobb 3 napos program, amely minden év őszén kerül megrendezésre. Ez alatt az osztályok lehetőséget kapnak érdekes játékok, versenyek és sportesemények megrendezésére, amelyekkel csak úgy, mint a programokon való részvételért pontokat gyűjthetnek, és a legtöbb pontot összegyűjtő osztály nyer egy szabad napot. Az Eötvös napok első legnagyobb programja a Gólyabál, amelyre a gólyaosztályok szeptembertől kezdve készülnek a bemutatkozásukkal és cserébe a Diákelnök Eötvös-diákokká avatja őket és az iskola diákjai és tanárai meglepetéssel kedveskednek nekik. Másnap reggel kezdődnek az előadássorozatok, ahol diákok, tanárok és meghívott vendégek egyaránt tarthatnak előadásokat különböző témákról, mint például interaktív táncbemutatók, bűvészbemutatók, élménybeszámolók világkörüli utakról és elismert előadók élménybeszámolóiról. Másnap este kerül megrendezésre a Ki Mit Tud?, amelyen az iskola diákjai bemutathatják tehetségüket az egész iskola előtt. Amikor nincs közös nagyprogram, folyamatosan zajlanak különböző játékok és sportesemények, mint például Twister, Egy perc és nyersz vagy akár tanár-diák kosármeccs és Quidditch. Nagy sporteseménynek számít a hagyományos 12 órás foci, amely szombat este 6-tól vasárnap reggel 6-ig tart és alatta folyamatos filmvetítéseken, további játékokon, táncokon vehetnek részt a diákok.

AVE Napok

Fejlesztése alatt

Téli programok

Mikulás:
A már hagyománynak számító Mikulás napi szaloncukorküldés minden évben hatalmas sikert arat. A diákönkormányzat szponzorálásával és közreműködésével minden decemberben egy lelkes osztály tagjai várják a szünetekben 1 napon át a diákokat, akik fejenként 3 kártyára írhatják rá jókívánságaikat 1-1 személynek (diákoknak, tanároknak, iskolai személyzetnek egyaránt). Ezeket osztályokra szétválogatva az Eötvös mikulása december 6-ára mindenkihez eljuttatja a jókívánságokhoz csatolt Mikulás napi szaloncukrokat.

Hópelyhezés:
Egy 3 éve működő már-már hagyománnyá váló program, amely biztosítja a téli hangulatot egy különleges módon. Az iskola mind a kb. 850 tanulójára (és tanáraira) névre szóló hópelyhek készülnek, amikkel még a téli szünet előtt feldíszítjük az iskolát. A diákok nagy vidámsággal keresik a DÖ-től kapott saját nevükkel ellátott hópelyheket az iskola folyosóin. Ennek a programnak a sikerét bizonyítja az, hogy a téli szünet után egy hópehely sem marad kint a folyosókon.

Valentin-nap
A szaloncukorküldéshez hasonló hagyomány azzal a különbséggel, hogy szív alakú kártyákkal kedveskedhetnek egymásnak az iskola diákjai. A Valentin napi köszöntések mindenkihez eljutnak február 14-ig.

Farsang:
Fejlesztés alatt

Politika

Fejlesztés alatt