Kamu rege a délceg Zétény lovagról és bátor lovagtársairól

THE LEFTRIGHT PARTY    2019-03-22 17:49:26

Illés Marci Bocó Zétény Lovag

Órák óta itt fekszek a sárban

A mellemben egy kurv@ nagy, véres dárda van

A többiek már mind megdöglöttek:

A Vezér szemét épp egy holló eszi meg.

 

Ó, a kurv@, kicseszett életbe:

Miért nem döglöttem én is meg vele?

Itt fogok elrohadni, és már az eső is esik

Érdekes látvány, ahogy a bélsár elfolyik.

 

Elmesélem, mint esett a dolog

Amíg itt langymelegen elrothadok

Elmesélem, mint veszett Vezérünk, 

S véle mint veszett az igazságérzetünk.

 

Első ének

Melyben a Vezért egy angyal látogatja meg, miután talált egy varázslatos bélyeget

 

A vitéz Zétény körül számtalan szín kavarog

Hol ibolya, hol kék, hol barokk

Ami nem egy szín, de ezt ő nem tudja

Így teljes a beteg szinesztézia.

 

Gábriel arkangyal egy másik sztori hőse

Zétényt kisebb kaliberű szellem ijesztgette

"Puzsér papa", magát csak így nevezte

Távozása közben hősünknek ezt üvöltötte:

 

"Vitéz lovag, hadd köszöntselek!

Látom ismered már a szélsőközepet

Iskolád elfajzott, népe megromlott

Itt az idő, hogy megváltsd a világot!"

 

Ki a f@szom volt ez a szakállas dagadék?

Későbbi Vezérünk így józanodék

A különös élmény mégis megragadt benne,

A világmegváltást hát fejébe vette.

 

Második ének

Melyben a Vezér véres karddal járja be az országot és terjeszti az új eszmét

 

Vitéz Zétény máris elindul útjára

Alig kapott egy pólót magára

Írói vénáiban a vér felpezsgett

Írt is gyorsan pár szellemi kútmérget.

 

DÖ adót! Erős központosítást!

A csórók felé több szolidaritást!

Kevesebb felesleges, kretén pofázást, 

De annál több hasznos és termékeny vitát!

 

Ó jaj, meghallották ezt a gonosz Tagok,

De voltak azért jóságos, hűséges Párttagok

Meg is szerveződött a hatalmas sereg

A láthatáron felsejlett a TETTrekész gyerek.

 

Harmadik ének

Melyben a regés kiég a Gyász Gyereken, a Vezér rohamra indul a sátáni erők ellen, majd meghal

 

Ó, rohadt dárda! A f@szért vagy még bennem,

Ezt a Gyász Gyereket is miért kellett létnem

De ha így alakult, hát összekapom magam

A szomorú történet végéig megeszem a fogam.

 

A Vezér nagy serege összeállt mögötte

Oldalról négy hűséges lovagja követte

Kezében a kardot az égnek emelte

Csatakiáltása után megindult serege.

 

Szemben délceg Zéténnyel a TETTrekész sereg

És rohamra indultak a feldühödött népek

Dübörögtek harci mének s zúgott a csatadal

A Vezér is küzdött körömszakadttal.

 

Amott százezer nyílvessző állt bele a földbe

Itt százmillió lándzsát dobott el Vezérem keze

Gyalogosainak kardjától ömlött az ellen vére

A vérfolyamból sötétvörös óceán gyűlt össze.

 

És pattogott az ín, döngött a föld

A két sereg egymással vég nélkül öldökölt.

De ó jaj! Puzsér papát elvitte a koleszterinje

Szegénynek nem bírta már ezt a ketyegője.

 

Seregünk elapadt, az ellen csak egyre jött

Vezérünk lovagjai alól a ló mind kidöglött

Eltörtek a gerincek és összetörtek a fejek

Vezérünk életének önként vetett véget.

 

Negyedik ének

Melyben különös tünemény fordítja meg a Világ sorsát, és a Vezér végül megdicsőül

 

A győzelem után menetelt a trón felé

A TETTrekész menet, útjukat azt hitték

Már senki sem szakíthatja meg

Ekkor a távolból feltűnt egy új sereg.

 

És csatadal hallatszott, és kürtök zengtek

A Nap fényében egy arany páncél felfénylett

A TETTrekész sereg alig kapott észbe

Királyuk is ott végezte hol Vezérünk teste.

 

A győztes, új király levette sisakját

Megszemlélte újonnan hódított országát.

És ki rejlett a sisak mögött! Ó, mily csoda!

Vezérünk egykor volt legjobb tanítványa.

 

Megsiratta az aranyos király volt Tanítóját

Felravatalozta őt s négy hű lovagját

Ott nyugosznak mind a Trónterem alatt

Alusszák örök, igaz, radikális álmukat.

 

Megjegyzések