Képviselők

Adatok feltöltése folyamatban. A Parlament jelenleg 4 képviselőből áll.

Képviselőcsoportok (Pártfrakciók)

A képviselők képviselőcsoportokat alakíthatnak. A képviselőcsoportokat a frakcióvezetők képviselik a Házbizottságban.

Jelenlegi képviselőcsoportok

Még nem alakultak képviselőcsoportok

Vezetés és a parlamenti adminisztráció

Elnökség

A Parlamentet a DÖ többi szerve előtt a Parlament elnöke (Házelnök) képviseli. Általában a Házelnök hívja össze és vezeti a plenáris üléseket a Házbizottsággal való konzultáció után. A Parlamenti Elnökség a Házelnökből és az általa kijelölt alelnökökből (köztük a Háznagyból) áll, akik helyettesíthetik ülésvezető elnökként. A Házelnök felel az ülések előkészítéséért, amiben az adminisztráció többi tagja és a Házbizottság segíti.

Jegyzők

A Parlament jegyzői felelnek az ülések hivatalos jegyzőkönyvének és jelenléti ívének elkészüléséért. Lehetnek kormánypárti, ellenzéki és független jegyzők is, de a hivatalos jegyzőkönyvek formai követelményeit a Házelnök határozza meg. Ha a Parlament nem választ jegyzőt, a kormánynak kötelessége kijelölni egy jegyzőt, ez gyakran a Házelnök javaslatára történik.

Adminisztratív segítők

Az ülések előkészítésében és vezetésében a Házelnöknek és a Házbizottságnak adminisztratív asszisztensek nyújtanak nagy segítségét. Az adminisztratív asszisztenseket a Házelnök kéri fel vagy választja ki a jelentkezők közül.

Bizottságok

Hamarosan

Ülések és döntéshozás

Hamarosan